„kvalitní projekt je základem celé stavby.“

Specializujeme se na projekci

Atypických rodinných domů


Sídlištních celků


Bytových domů


Průmyslových staveb


Objektů pro Občanskou vybavenost a sport

Popis činností

Statika staveb


Projektování modelů a vizualizací


Projektová dokumentace


Projektování technického zařízení budov


Procesy, postupy, metody, výpočty ...

Projektová dokumentace obsahuje

Průvodní zprávu


Souhrnnou technickou zprávu


Situační výkresy


Výkresovou dokumentaci(půdorysy, řezy, technické pohledy).


Dokladovou část(stanoviska dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, geodetické podklady).
Stavby VENEL s.r.o.
projekční činnost a realizace staveb
Všechna práva vyhrazena - Copyright © 2014
Web & Design SCOTeam
Powered by Textpattern
Adresa:
Československé armády 877/20
Slezská Ostrava
710 00
Czech republic
Kontaktní údaje:
Telefon : + 420 603 432 290
E-mail : venel@venel.cz
IC : 25373366
ID datové schránky: 2yr4bma